ای معلم تو را سپاس : ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران. روزت مبارک باد….ای معلم عزیزم:  

بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم زیرا شمع را میسازند تا بسوزد       اما تو میسوزی تا بسازی ، با سپاس و عرض تبریک فراوان ……

 

 
                به پسرم درس بدهید او باید بداند که همه مردم عادل و همه آن ها صادق نیستند، اما به پسرم بیاموزید، که به ازای هر شیاد، انسان صدیقی هم وجود دارد.

به او بگویید، به ازای هر سیاستمدار خودخواه، رهبر جوانمردی هم یافت می شود.

به او بیاموزید، که در ازای هر دشمن، دوستی هم هست. می دانم که وقت می گیرد،

اما به او بیاموزید، اگر با کار و زحمت خویش، یک دلار کاسبی کند بهتر از آن است که جایی روی زمین پنج دلار بیابد.

به او بیاموزید، که از باختن پند بگیرد. از پیروز شدن لذت ببرد. او را از غبطه خوردن بر حذر دارید.

به او نقش و تأثیر مهم خندیدن را یادآور شوید.

  اگر می توانید، به او نقش مؤثر کتاب در زندگی را آموزش دهید.

به او بگویید، تعمق کند، به پرندگان در حال پرواز در دل آسمان دقیق شود.

به گل های درون باغچه و زنبورها که در هوا پرواز می کنند، دقیق شود.

به پسرم بیاموزید که در مدرسه بهتر این است که مردود شود اما با تقلب به قبولی نرسد.

به پسرم یاد بدهید، با ملایم ها، ملایم و با گردن کش ها، گردن کش باشد.

به او بگویید، به عقایدش ایمان داشته باشد حتی اگر همه بر خلاف او حرف بزنند.

به پسرم یاد بدهید، که همه حرف ها را بشنود و سخنی را که به نظرش درست می رسد انتخاب کند.

ارزش های زندگی را به پسرم آموزش دهید. اگر می توانید به پسرم یاد بدهید که در اوج اندوه تبسم کن.

به او بیاموزید که از اشک ریختن خجالت نکشد.

به او بگویید، که تسلیم هیاهو نشود و اگر خود را بر حق می داند پای سخنش بایستد و با تمام قوا بجنگد.

در کار تدریس به پسرم ملایمت به خرج دهید،  اما از او یک نازپرورده نسازید.

بگذارید که او شجاع باشد، به او بیاموزید که به مردم اعتقاد داشته باشد

توقع زیادی است اما ببینید که چه می توانید بکنید.

پسرم کودک کم سال بسیار خوبی است. نامه ابراهام لینکلن به معلم پسرش

نامه ابراهام لیکن به معلم فرزندش

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو