سلام.پیروز انتخابات همان مردم هستند و خودم را قطره ای بیش از دریای اراده مردم ندانسته و نمی دانیم.   احترام همه دوستان و بزرگان  اصلاح طلب  معتقد به اصول  و اصول گرایان معتقد به اصلاح  را بر خود واجب دانسته و می دانم . تصویر ترازو را دیدم  متاسف شدم ومخالف چنین برداشتی هستم. واغلب آنان هم  برای من بعنوان استاد قلمداد  ودر قلب من جایگاه  ویژه ای دارند . مخالف پخش چنین تصاویری هستم. نباید تخم نفاق و تفرقه  را پاشید و دراین شرایط  دشمن از آب گل آلود ماهی بگیرد.

در ضمن این مطلب به بعضی دوستان ارسال تا ذیل آن تصویر اطلاع رسانی نمایند.  قابل ذکر است 3 روز سایت بنده دارای مشکل بود و مطالبی که امروز منتشر می شود می بایستی طی 3 روز گذشته بطور متوالی و بر اساس مناسبت های مختلف ( روز شورا. معلم و کارگر و ..)منتشر می شد. لذا از بازدید کنندگان  سایت عذر خواهی می کنم. اقبال محمدی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو