دوشنبه پنجم خرداد نودوسه  مسعودروحانی چهارمین فرماندار شهرستان سروآباد معارفه واحمد محمد رضایی سومین فرماندار تودیع شد .مراسم تودیع ومعارفه درقالب شورای اداری شهرستان ودرسالن جلسات فرمانداری باحضور آقای آشناگرمعاون سیاسی وامنیتی استاندارکرستان ومسئولین محلی برگزارگردید.سروآباد درتاریخ 1332.09.12 به مرکزبخش درسال 1374 به شهرودرسال 1380 به شهرستان ارتقاء یافت.

 همزمان با مراسم جشن مردمی شهرستان شدن سروآباد علی احمد باباخاص به عنوان نخستین فرماندار شهرستان معرفی گردید .بعدازهشت سال تلاش وفعالیت درتاریخ 88.08.01 باباخاص جای خودرابه عبدالله رشیدی پور سپرد .رشیدی پور درتاریخ89.08.22 پس از 14 ماه فعالیت درسروآباد به عنوان فرماندار شهرستان مریوان معرفی وبه جای ایشان درتاریخ 89.08.23 آقای احمد محمد رضایی به سمت فرماندار شهرستان معارفه شد.امروز نیز باگذشت تقریباً 42 ماه از فعالیت محمدرضایی دراین شهرستان ،مسعودروحانی ازنیروهای فرهنگی شاغل درآموزش وپرورش کردستان و متولد شهرستان کامیاران شروع به کارکرد.ضمن تبریک به آقای روحانی بعنوان فرماندار جدید و تشکر  از آقای محمد رضایی امیدوارم خداوند توفیق خدمت روز افرون به تمامی خدمتگزاران اسلام و مسلمین عنایت فرماید.مشکلات بیکاری ،اشتغال جوانان تحصیل کرد، سرمایه گذاری و اجرای طرحهای توسعه ای از قبیل  احداث سد بلبر برروی رودخانه سیروان که از 3 سال پیش(1390) به بعد دارای ردیف ملی در قانون بودجه است همچنین نیروگاه سیکل ترکیبی قلعه جی توسط بخش خصوصی  و توسعه  راههای ارتباطی و زیر ساختها ، توسعه باغات و احداث بازارچه مرزی بین روستاهای  دزلی و دره کی و… همچنان بعنوان مطالبات مردمی شهرستان سروآباد هنوز تحقق نیافته وباتغییر دولتها مردم چشم امید به شعارها ی دولت جدید می بندند مانیز امیدواریم این تغییر وتحولات مدیریتی باعث رونق وآبادانی وتوسعه شهرستان محروم سروآباد گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو