مراسم کومسای هر سال بعد از گذشت ۴۵ روز از فصل بهار روز جمعه هفته جاری با حضور تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی در  اورامان تخت برگزار می شود.کومسای درزبان هورامی معنی دانشگاه رامیدهد…پیرشالیار یکی از99یابه تعبیری 72پیرهورامان است . این مراسم هر سال بعد از گذشت ۴۵ روز از فصل بهار و دقیقا در آخرین روزجمعه نرسیده به ۱۵ اردیبهشت با حضور تعداد زیادی از گردشگران داخلی و خارجی در هورامان تخت برگزار می شود.

 مراسم تاریخی سنتی کومسای یکی از مراسم هایی است که در میان مردم کردستان به ویژه منطقه هورامان دارای ارزش و جایگاه خاصی است.بسیاری از علاقمندان داخلی و خارجی این مراسم کهن در روزهای قبل از برگزاری آن به هوارمان سفر می کنند و یکی از مشکلات آنها اسکان می باشد که زریوار خبر در گفتگو با یکی از اهالی شهر اورامان در این خصوص جویا شد که این شهروند اورامانی، گفت: قیمت منازل استیجاری در شهر اورامان در این روزها از 100 هزار تومان تا 150 هزار تومان می باشد

پیر شالیار یکی از آیین ها و مراسم های کهن در کردستان است که مخصوص منطقه هورامان به ویژه شهر هورامان تخت از توابع شهرستان سروآباد که در ۷۵ کیلومتری مرکز این شهرستان واقع شده میباشد.

حول محور شخصیت فرزانه و وارسته پیرشالیار که فردی عارف و دانشمند بوده مراسم هایی شامل کوته کوته، کلاوروچنی، ذبح حیوانات، آش نذری هلوشین، عروسی پیرشالیار، شونیشت، تربی و کومسا هر ساله با حضور هزاران نفر از اقصی نقاط دنیا در هورامان برگزار می شود.

 عروسی پیر شالیاربه ۹ شماره ثبت ملی۱۲، کوته کوته به شماره ۵۸، شونیشت به شماره ۶۰، کلاوروچنی به شماره ۶۱، تربی به شماره ۶۲ و رسم کومسا به شماره ۶۳ در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده اند. کومسای به معنای جمع شدن برای یادگیری است و اجرای این مراسم قبل از دوران پیرشالیار هم در این منطقه رواج داشته استدر اواسط اردیبهشت ماه هر سال بنابر وضعیت جغرافیایی منطقه و فرارسیدن زمان کوچ مردم به ییلاق برای تعیین و برنامه ریزی و یادگیری مسائل ماه های آینده برای کوچ ریش سفیدان و معتمدان در محلی تجمع می کردند.

 بخشی از مراسم کومسای اختصاص به شکستن سنگ کنار مزار یکی از مریدان پیرشالیار به نام درویش موسی دارد که مردم در این رابطه معتقدند این سنگ بعد از شکسته شدن تا سال آینده دوباره رشد خواهد کرد و همین اعتقاد هم باعث شده که مردم از جاهای دور و نزدیک در این مراسم شرکت کنند و تکه ای از آن را را به عنوان تبرک با خود ببرند.

نظر شخصی یکی از افراد بومی اورامان ذیل خبر سایت زریبار :

کومسای درزبان هورامی معنی دانشگاه رامیدهد…پیرشالیار یکی از99یابه تعبیری 72پیرهورامان است که برخلاف ادعای خیلی ها پیرشالیار متعلق به قبل ازاسلام است که متاسفانه جریانات خاص مذهبی بارسوخ به این مسئله میکوشند این مسئله رابه بعد ازاسلام نسبت دهند درحالیکه سرزمین گسترده اورامانات(درگذشته جغرافیای بیشتری راشامل میشده است ) یکی ازمراکزترویج آیین مانوی ومیترایی میباشد که واژه پیر یا بابا واژگانی هورامی، ایرانی هستندکه بعدها ازطریق آیین میترایی به اروپا راه یافته است که اصطلاح بابانوئل وپاپ در زبان انگلیسی این موضوع راثابت میکند درواقع کل99پیرهورامان جریانات خاص مذهبی راتبلیغ میکرده اند که آیین کهن یارسان(سلطان اسحاق)یاشاه هورامان وایین ایزدیها ازاین منطقه برخاسته اند وسرزمین هورامان زادگاه این آیین ها بشمارمیرودواشعار هورامی کتب یارسان که دررابطه باخلقت جهان وادم وحوا وشیطان است ثابت میکند که تمام پیرهای هورامان متعلق به قبل ازاسلام میباشند……ارتباط پیروباباهای هورامان واسامی عبری ویهودی آنها باهم پیوند محکم سرزمین هورامان بابین النهرین رابه اثبات میرساند(اسحاق،درویش موسی،بنیامین،سلیمان، میکاییل،شالیارکه همان شهریار است و…… )وهمچنین واژه اورامان که از اور به معنای شهرگرفته شده است(اورشلیم،اورامان،اور دربین اانهرین،اورمیه یاارومیه)سالخوردگان هورامی زبان همچنین براین باورند هورامیها بدلایلی به اورشلیم رفته وجز صنعتکاران وسازندگان چیره دست درباروملک حضرت سلیمان بوده اند وبعد ازدرگذشت حضرت سلیمان به اورامانات بازگشته اند وصنعتهای آن سرزمین راباخود اورده اند وگروهی نیز به فرقه گرایی پیوستند(پیکره مردوک شهرپاوه بردامنه کوه شاهو )اثبات کننده آن موضوع است که گروهی از مردم بازگشته ازاورشلیم **** به فرقه های…..تمایل داشته اند که پیر شهریار(شالیار )مردم رابه یکتاپرستی وتشویق به دین کهن ایرانیها دعوت کرده است ودرپایان اینکه یکجانشینان سرزمین هورامان وهورامیها موزه ای زنده وبزرگ از زبان ادبیات آیین وتفکرباستان است که امیدوارم هرچه زودترثبت اورامانات دریونسکو انجام پذیرد

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو