با سلام و تبریک هفته شوراها به به تمامی شوراهای اسلامی در سراسر کشور بخصوص شوراهای اسلامی شهر و روستاهای کردستان  باید به عرض رساند که وظیفه شوراها در قبال مردم بسیار مهم و سنگین است، شوراها به عنوان نمایندگان مردم  در مقیاس کوچکتر همان وظیفه خدمتگزاری نمایندگان مجلس را بر عهده دارند.و باید با تعامل هرچه بیشتر خواسته‌های بحق مردم را به مسئولان یادآوری کنند.توجه جدی شوراها به قانون در اقدامات و عملکرد و نظارت بر دستگاه های اجرایی مهم است و اینجانب معتقدم تشکیل شوراهای اسلامی، اقدامی بسیار موثر در فرایند مردم سالاری و مشارکت مردم در سرنوشت خویش محسوب می‌شود.

 هر حکومت و دولتی که می‌خواهد رفاه، آسایش و تعالی اقتصادی و عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار کند باید از ظرفیت نهادهای مردمی به ویژه شوراها استفاده کند. امروزه در مدیریت دولتی نوین که در بیشتر مجامع جهانی مطرح است، نقش و کارکرد نهادهای مدنی و شوراهای اسلامی که نهادی مردمی هستند، بسیار پررنگ است، اذعان داشت: این نهادهای مردمی می‌توانند با دسته‌بندی و اولویت‌بندی مشکلات در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شهرها و روستا به کارگزاران دولتی و حتی مجلس طرح‌های لازم ارائه دهند  .با تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا زمینه لازم برای شناسایی مشکلات و دغدغه‌های اصلی مردم فراهم شده و گام‌های بسیار جدی برای رفع مشکلات برداشته شده است.  اهمیت مشورت از دیدگاه اسلام و قرآن روشن و مبرهن است. با توجه به اینکه شوراهای اسلامی نمایندگان مردم در جامعه هستند باید با راستگویی در هر اموری موجب تقویت باورهای دینی و ایمان آنان به شوراها شوند.پیشرفت و توسعه هر شهری با اتحاد، همدلی و یکی بودن شوراهای اسلامی در مسائل مختلف شهر امکانپذیر است

 شوراهای اسلامی  از نظام دمکراسی و حاکمیت مردم است و با وجود اجرای قوانین مربوط به شوراها است که زمینه بحث و گفتگو در سطح ملی و محلی برای همه افراد جامعه فراهم می‌‌شود

 

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو