بیانیه انجمن های کارگران ساختمانی مریوان به مناسبت روز جهانی کارگر که 35 انجمن کاری ان را امضا کرده اند … روز کارگر اول ماه مه بر تمامی کارگران مبارک باد … در حالی به پیشواز دوازدهم اردیبهشت اول ماه مه روز جهانی کارگر می رویم که با توهم مهار بحرانهای اقتصادی زاده تفکر سرمایه داری اخیر به قیمت پایمال کردن هرچه بیشتر حقوق کارگران در سرتا سر جهان در شرایطی بس وخیم تر از گذشته بسر میبریم و همچنین در ایران با تاثر از بحران جهانی و شرایط رکود و بیکاری شاهد استثمار روبه فزونی این قشر زحمت کش می باشیم .

 در شرایط رفاه اجتماعی بهره و حاصل رنج کارگر به جیب سرمایه داران می رود و در زمان بیکاری و رکود هم اولین قربانی بحران کارگران هستند که با تعطیلی کارخانه ها و تعدیل و انقباض در بوجه های عمرانی و به تعویق انداختن حقوق باید تاوان اشتباه سردمداران را کارگران به دوش بکشند .

کارگران و مزد بگیران که برای زنده ماندن چیزی جز فروش نیروی کار خود در قبال اندک مزد ندارند و در حالی که ثروت و سامان دنیا را تولید می کنند این در حالی است که خود در شرایط اسفباری بسر می برند . امروز دیگر دنیا ان دنیای دور از دسترس نیست و این را سرمایه داران هم بهتر از ما می دانند و شیوه های بهره کشی یا استثمار را مدرنتر و اسانتر یاد گرفته اند . ما کارگران باید این حقیقت را باور کنیم که به غیر از خود کسی به فکر ما نیست و این جاست که اتحاد و همبستگی بیش از بیش لازم و ضروری است و ما کارگران در هر صنف و در هر جای دنیا که باشیم باید با اتحاد و همبستگی به جنگ نابرابری و ناعدالتی ها برویم. باید با آگاهی از قوانین در جهت رفع کمبودها و نواقص موجود قدم برداریم چرا باید مجبور به تبعیت سلیقه ی افرادی باشیم که سوار بر قانون ،قوانین را به ضرر کارگران تعبیر می کنند و این یعنی استثمار کامل کارگران و باید در برابر این زور گویی ها ایستاد .

باید به این بیندیشیم که کارگران ساختمانی که توان کارکردن به مدت ۲۰سال را ندارند چرا باید 30سال کار بازنشسته شوند ؟

چرا به کارگران ساختمانی قرامت بیکاری موقت ناشی از بیماری تعلق نمی گیرد؟

چرا حذف سهمیه صورت نمی گیرد و سازمان و دولت اصل ماده 5 قانون تامین اجتماعی را اجرا نمی کند ؟

سهم دولت در بیمه کارگران ساختمانی کجاست؟

چرا دولت کارگران ساختمانی را از افراد شمول اصل ۲۹قانون اساسی خارج کرده است؟

چرا کارهای فرهنگی در جهت ارتقا منزلت اجتماعی کارگران صورت نگرفته است ؟

 چرا همواره با وجود داشتن بالاترین میزان حوادث ساختمانی در دنیا، کارفرمایان کشورمان ملزم به رعایت موارد ایمنی در ساختمان نمیباشند؟ چرا و چرا و چراهای بی جواب دیگر و در نهایت با سیاست غلط دولت در سالهای اخیر، ساخت و ساز به حداقل رسید و کارگران سال سخت و شب عید سختی را در مقابل خانواده خود گذراندند , این در حالی بود که دولت نه تنها بسته حمایتی به کارگران ساختمانی نداد بلکه این قشر را از سبد کالایی در حال پخش بین اقشار کم درامد محروم کرد

کمک به تشکل ها و استفاده درست از پتانسیل بالای تشکلهای کارگری در فضای تصمیم گیری و اجرایی خواست ما کارگران و انجمن های کارگران ساختمانی است .                 

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو